דף הכניסה|אודות| מצא פוליגונים בקרבתי | פרויקטים שהסתימו | רישום פרצלציות-ייעוץ משפטי-תכנון ובניה.. | שימוש בסורק לטובת בדיקת מיקום | מפת איסורי טיסה לפי פמ"ת | בתים משותפים | מפות מקוונות-דוגמא משרד לבטחון פנים | מדידות פנים ותב"ע | מודד בזול |פורטל סריקה ומידול בתלת מימד - מודלים תלת ממדיים -דוגמאות | מפ"י - מידע מקצועי | תצ"ר |

תפריט האתר:

 logo erez medidot

 

 תכנית רישום צו בית משותף בפנקס הבתים המשותפים 

בית משותף הינו בית המכיל   מעל ל2    דירות והוא רשום בפנקס הבתים המשותפים

תוכנית רישום צו בית  משותף  מגדירה עבור כל דירה את כל ההצמדות : חניות, מחסנים ,וכדומה

 הצמדה תסומן באותיות והיא שטח משותף בתשריט בית משותף שמייוחד לדירה מסויימת

המסמכים הנדרשים לתוכנית רישום בית משותף בפנקס הבתים המשותפים:

1.טופס בקשה לרישום בית משותף

מתאר את המקרקעין ,את הפעולה במקרקעין המבוקשת,מנוי הנציגות ועו"ד המטפל וגם תצהיר מעו"ד  כי אכן המבקש הוא מי שהוסמך לכך 

2.נסח טאבו חתום

נסח טאבו חתום על ידי רשם המקרקעין

3.תשריט שהוכן ע"י מודד מוסמך 

(אני צריך להתפרנס ממשהו)

4.הסכמה לשמש נציגות

5.צו רישום לחתימת המפקח 

6.תקנון בית משותף

בד"כ בבניין שאין תקנון חל עליו תקנון מצוי (ראו חוק המקרקעין תקנון מצוי)

 


 תוכנית תיקון צו בית משותף  

עוסקת בחלק מסויים מתוכנית בית משותף ומשנה אותו
דוגמא: שינוי של הצמדת חניות לדירה,או שינוי בקירות מפרידים בין שתי דירות
ניתן אף לחלק חצר משותפת ולהפוך אותה לחצר מוצמדת ובכך להגדיר לכל דייר חצר
המסמכים הנדרשים לבצוע תוכנית התיקון

1.טופס בקשה לתיקון צו בית משותף

2.נסח מרישום המקרקעין

3.מסמכים  קודמים מאושרים ע"י לשכת הרישום

4.הסכמות של בעלי הדירות

5.צו תיקון מוכן לחתימה ב4 העתקים

6.תשריט של חלק הבית נשוא התיקון

7.אישור של הועדה המקומית לתכנון ובניה

8.תקנון מוסכם

9.אישורי מיסים

 

אם טרם נבחר עורך דין - לפעולות רישום ,אנו ממליצים לעבוד עם עורכת דין שירה ארד

פרטי קשר
.ארז מדידות בע"מ .
.-מהירים ומדויקים- .
.הבורסקאי 1 חדר 108 קרית העסקים באר שבע .
.אבי ארד מודד רשוי מספר 633 ,סלולרי 0504560010 .
.מס טלפון להזמנות ושאלות 086239834 מספר פקס :086282860 .
.email:mail@erezmed.com האתר נבנה ונכתב על ידי ניר ארד מ.ר 1431 .

הצהרת נגישות באתר - לינק לניווט דרך ווייז