דף הכניסה|אודות | פרויקטים שהסתימו | מפות קווי גובה | בתים משותפים | מדידות פנים ותב"ע |מודד בזול | תצ"ר

תפריט האתר:

מפות קווי גובה

דגשים בעת יצירת מפת קוי גובה תקינה על פי תוכנה שכתב אבי ארד
1.יש להגדיר אורכי צלעות משולשים מקסימליות
2.יש להגדיר פוליגון חוסם
3.יש להגדיר קובץ של קוי רציפות1.זו התוצאה של אי שימוש בשלושת התנאים

כפי שניתן לראות התוצאה לא נכונה
2.זו התוצאה של שימוש בקו רציפות בלבד וביתר התנאים לא

3.זו התוצאה של שימוש בקוי רציפות וצלע קטנה יותר ללא צלעון חוסם
\

4.זוהי התוצאה הרצויה,צלעון חוסם ,צלעות משולשים מתאימות וקוי רציפות.


5.אופטימיזציה צלעות מקסימליות קצרות יותר במשולשי הטריאנגולציה.

ארז מדידות בע"מ
הבורסקאי 1 חדר 108 קרית העסקים באר שבע
אבי ארד מודד רשוי מספר 633 ,סלולרי 0504560010
מס טלפון להזמנות ושאלות 086239834 מספר פקס :086282860
- לינק לניווט דרך ווייז

email:mail@erezmed.com האתר נבנה ונכתב על ידי ניר ארד מודד רשוי מספר 1431
תנסו ולא תתאכזבו...